Hizmetlerimiz

  Yatırım Stratejisi
  Sözleşme ve Alt-Sözleşme
İzleme ve Denetim
Gayrimenkul Portföyü
  Pazar Araştırması
Şirket Kuruluşu
İzinlerin Alınması
Proje Yönetimi
Pazarlama Stratejisi

Karadağ hakkında bilgiler


0
Kurtuluş Yılı Bağımsızlığı
0
Yüz Ölçümü(km²)
0
Nüfus

Karadağ; Akdeniz bölgesinin ortasındadır. Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadasının orta kısmında ve Adriyatik Denizinin güney kıyısında bulunmaktadır. Karadağ’ın sınır komşuları;  batıda Bosna – Hersek ve Hırvatistan’dır. Kuzeyde Sırbistan, doğuda Arnavutluk ve güneyde İtalya ile Karadağ arasında ise Adriyatik Denizi ile çevrilidir. Kara sınırlarının toplam uzunluğu 614 kmdir ve kıyı uzunluğu ise 73 km’si plajlardan oluşan 293 km’dir.

Karadağ; Standart and Poor’s’dan BB düzeyinde ve kredi değerlendirme kurumu olan Moody’s’den ise Baa1 seviyesinde uzun süreli kredi notu almıştır.

Yabancı yatırımlar, yerli yatırımlardan farklılık göstermez ve nakit, teminat, emlak, hizmet ve varlık hakkı şeklinde olabilirler.

Evet. Yabancı yatırımcıların Karadağ’da gayrimenkul hakkı elde etmesinin önünde hiçbir resmi engel bulunmamaktadır.

Karadağ bağımsızlığını 3 Haziran 2006 tarihinde yeniden kazanmıştır. Bundan öncesinde, Karadağ ve Sırbistan tek bir devlet idi. Karadağ’da parlamenter demokrasi mevcuttur. Parlamento üyelerinin yanı sıra (81) başkan da halk tarafından seçilmektedir. Karadağ’daki yasal sistem, Kıta Avrupası yasal sistemidir.

Karadağ; yatırımcılar açısından birçok yönden çekicilikleri bulunan bir ülkedir. İlki; Doğu ve Batı arasındaki geçiş yollarında bulunan coğrafi konumu ile birlikte denize doğrudan çıkışı ve uluslararası havayollarına olan bağlantıları burayı stratejik açıdan çok değerli bir yer haline getirmektedir. Ayrıca, Karadağ’da yılın 270 gününden fazlası güneşlidir ve bunun yanı sıra tümü kolayca enerji kaynaklarına dönüştürülebilecek büyük su ve rüzgar potansiyeline sahiptir. Hükümet yabancı yatırımcılar ve kalkınma için özellikle de muazzam tarımsal ve tursitik potansiyele sahip bir bölge olan ülkenin kuzey bölgesi için teşvikler oluşturmuştur. Son olarak da, söz malların ithalatına ve ihracatına gelince, yabancı ülkelere karşı olan liberal rejimi ile ve imzalanmış olan ticaret anlaşmaları ile Karadağ, 800 milyon üzerinde kişiye sahip bir pazara açıktır.

Karadağ’da yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, ihtayıcınız olan bilgiler şunlardır.


Yabancı yatırımcılara karşı olan ilişkiler nelerdir?

Yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılarla aynı şekilde ele alınırlar. Yabancı bir yatırımcının herhangi bir endüstri türüne yatırım yapmasına ve kar ve temettüler de dahil, finansın, mülklerin ve diğer malların serbest dolaşımına izin verilir.

Karadağ’da nasıl yabancı bir yatırımcı olabilirsiniz?

Bir kişi Karadağ’da aşağı şekillerde yabancı yatırımcı olabilir:
– Yeni bir şirket kurarak
– Mevcut şirketlere yatırım yaparak
– Yabancı şirketlerin şubelerini açarak
– Mevcut bir şirketi satın alarak.

Yabancı yatırımcıların hakları ve yükümlülükleri nelerdir?

Yatırım yoluyla, yabancı yatırımcı şirketin faaliyetine ve/veya yönetimine katılma ve tüm yatırımını ve sermayesini geri alma hakkına sahiptir. Yabancı yatırımcı; iç kanunlar kapsamında güvenceye alınmış faydalar için hak sahibidir. Yatırımcı; yatırımcıların lehine olan Montegro kanunlarına saygı göstermekle yükümlüdür.

Yabancıların Karadağ’da mülk edinmesinin önünde engeller var mıdır?

Yabancılar; geçerli kimlik evrakları ile, Karadağ vatandaşları ile aynı koşullar altında mülk edinme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Kanunlara göre, ormanlara, orman topraklarına ve 5000 m2den büyük tarım arazilerine, önemli kültürel anıtlara, sınırdan 1 km uzaklıktaki mülklere, adalara ve kamu yararına olan doğal zenginliklere ve mallara sahip olamazlar.

Karadağ’ın yabancı yatırımlarla ilişkili vergi sistemi nasıldır?

Karadağ’daki vergi sistemi; yerli şirket ve işletmeler için olanlarla aynıdır. Ödenen vergiler şunlardır:

– Kurumlar vergisi (%9) (dünya genelinde en düşükler arasında)
– Kişisel gelir vergisi (%9)
– Katma değer vergisi (%21, %7 ve %0)
– Emlak vergisi (%0.10 ile %5 arasında)
– Sosyal güvenlik katkıları
– Tüketim vergileri, ücretler ve gümrük vergisi

Hangi tür işletmeler inşaat malzemesi ve tefruşat üzerindeki vergiden muaftır?

Yatırımcılara bir teşvik olarak, Karadağ hükümeti 5***** ya da daha fazla yıldızlı otellerin, 10 MW üzerindeki elektrik akımının üretimi için enerji güç santrallerinin ve 500.000 €’dan daha büyük yatırımlar için C grubu yiyecek ürünlerinin imalatının inşaatı üzerindeki vergiyi kaldırmıştır.
Ayrıca, 4**** ve daha fazla yıldızlı oteller için %30 ile %70 arasında değişen vergi indirimleri de bulunmaktadır.

Karadağ’da yatırım yapmak için diğer sebepler nelerdir?

Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne katılma yolunda olması nedeniyle, işletme ya da mülke yatırım yapma konusunda düşünmek için mükemmel zamandır. Karadağ Avrupa Birliğine katıldığında, yatırım için büyük fırsatlar bulunması zor bir hale gelecektir, zaman içinde kendi konumlarını oluşturmuş olanlar AB’nin getirdiği faydaların semeresini göreceklerdir. Dahası, Karadağ yakın zamanda, öngörülebilen bir gelecek için daha başka istikrar ve güvenlik veren NATO’nun da bir üyesi haline gelmiştir.

Yatırımcılar için Teşvikler

Tüm güzellikler biziz

Karadağ Resimleri

Eğer Karadağ’ı turist olarak ziyaret etmekle ilgileniyorsanız, https://www.lonelyplanet.com/montenegro adresinden daha ayrıntılı bilgiler elde edebilirsiniz.